VALENTOVÁ, Andrea. Analýza rozdílů oceňování dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IFRS/IAS ve společnosti ABC, a.s [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michaela Beranová.
Uložit do Citace PRO