TEPLÝ, Břetislav, Pavel ROVNANÍK, Zbyněk KERŠNER a Pavla ROVNANÍKOVÁ. How Reliable is the Durability of RC Structures? Acta Polytechnica [online]. Czech Technical University in Prague, 2004, 44(5-6), 107-109 [cit. 2020-07-06]. ISSN 1210-2709. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69352
Uložit do Citace PRO