PEŠEK, Ondřej a Jindřich MELCHER. Study of Behaviour of Beams and Panels Based on Influence of Rigidity. Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2012, 40(9), 363-368 [cit. 2020-08-15]. DOI: 10.1016/j.proeng.2012.07.109. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69373
Uložit do Citace PRO