DOSTÁLOVÁ, Simona, Kateřina VAŠÍČKOVÁ, David HYNEK, et al. Apoferritin as an ubiquitous nanocarrier with excellent shelf life. International Journal of Nanomedicine [online]. Dove Media Press, 2017, 12(1), 2265-2278 [cit. 2020-02-24]. DOI: 10.2147/IJN.S130267. ISSN 1178-2013. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69377
Uložit do Citace PRO