AUDOVÁ, Petra. Návrh postupu zavedení systému řízení jakosti v podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6940. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Romana Čižinská.
Uložit do Citace PRO