MILKOVIČ, Marek. Systém pro detekci vzorů v binárních souborech [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69477. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Peter Matula.
Uložit do Citace PRO