MIHULKA, Tomáš. Evoluční optimalizace analogových obvodů [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69537. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Bidlo.
Uložit do Citace PRO