ČERMÁK, Jiří. Bioinformatický nástroj pro predikci rozpustnosti proteinů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69679. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Tomáš Martínek.
Uložit do Citace PRO