PLASKOŇ, Pavol. Rozšíření systému pro shlukovou analýzu binárních souborů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69685. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Dušan Kolář.
Uložit do Citace PRO