KUBIČNÝ, Štěpán. Webová aplikace pro hledání sportovních spoluhráčů [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69753. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce David Bambušek.
Uložit do Citace PRO