VELECKÝ, Jan. Implementace samoopravných kódů pro 100 Gb/s Ethernet [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69826. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Lukáš Kekely.
Uložit do Citace PRO