SMEJKAL, Adam. Nástroj pro ochranu výkresů AutoCAD [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69858. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Daniel Ovšonka.
Uložit do Citace PRO