BALEJ, Jiří. Aktivní IP geolokace pro verifikaci pozic stanic v Internetu [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69934. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Komosný.
Uložit do Citace PRO