KAZKAZ, Mohammad. Compact Sensors for Evaluation the Thermal Comfort [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69950. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Milan Pavelek.
Uložit do Citace PRO