KLUS, Jakub. Vývoj algoritmu pro automatickou charakterizaci vzorku na základě dat získaných spektroskopií laserem indukovaného plazmatu (LIBS) [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2018 [cit. 2018-06-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69953. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jozef Kaiser.
Uložit do Citace PRO