VENCÁLKOVÁ, Ludmila. Analýza realitního trhu v ČR a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70035. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milada Komosná.
Uložit do Citace PRO