LACKOVÁ, Zuzana, Hana BUCHTELOVÁ, Žaneta BUCHTOVÁ, et al. Anticancerogenic effect of spices due to phenolic and flavonoid compounds – in vitro evaluation on prostate cells. MDPI, 2017, 22(10), 1-13. DOI: 10.3390/molecules22101626. ISSN 1420-3049. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/70123
Uložit do Citace PRO