LACKOVÁ, Zuzana, Hana BUCHTELOVÁ, Žaneta BUCHTOVÁ, et al. Anticancerogenic effect of spices due to phenolic and flavonoid compounds – in vitro evaluation on prostate cells. MOLECULES [online]. MDPI, 2017, 22(10), 1-13 [cit. 2019-11-18]. DOI: 10.3390/molecules22101626. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70123
Uložit do Citace PRO