CHLÍBKOVÁ, Daniela. Úvaha o vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva z pohledu nejen historického. Journal of Outdoor Activities. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AK AM [online]. FTK UP, 2008, 31(1), 30-47 [cit. 2020-07-06]. DOI: 10.5507/tk.2008.003. ISSN 1802-3908. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70135
Uložit do Citace PRO