ŠTEKBAUER, Hynek a Ivan NĚMEC. A New Cable-Pulley Algorithm in RFEM. Strojnícky časopis [online]. De Gruyter, 2016, 66(2), 89-94 [cit. 2019-09-19]. DOI: 10.1515/scjme-2016-0022. ISSN 0039-2472. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70140
Uložit do Citace PRO