CHLÍBKOVÁ, Daniela, Thomas ROSEMANN, Beat KNECHTLE, Marietta SENGEIS a Ivana TOMÁŠKOVÁ. Pre-race characteristics and race performance in hyponatremic and normonatremic finishers of Czech ultra-races. Acta Gymnica [online]. Palackého univerzita v Olomouci, 2016, 46(3), 109-116 [cit. 2019-08-19]. DOI: 10.5507/ag.2016.013. ISSN 2336-4920. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70143
Uložit do Citace PRO