ZUBÍČEK, Vojtěch, Zbyněk DĚCKULÁČEK a Ondřej ŠIKULA. Optimalizace výpočtového modelu místnosti s chladicím trámcem pomocí experimentálního měření v reálných podmínkách. In: Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ [online]. IBPSA-CZ, ČVUT, 2008, s. 55-59 [cit. 2020-08-15]. ISBN 978-80-254-3373-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70230
Uložit do Citace PRO