JENČKOVÁ, Barbora. Elasticity as a Determining Factor for the Natural Regeneration of the Settlement Structure. In: PhD Research Sympozium 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017, s. 13–20 [cit. 2020-06-04]. DOI: 10.13164/phd.fa2017.2. ISBN 978-80-214-5549-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70237
Uložit do Citace PRO