JEŽKOVÁ, Tereza. The Impact of Public and Developer's Interest on Sustainable Urban Development. In: PhD Research Sympozium 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017, s. 21–26 [cit. 2020-01-20]. DOI: 10.13164/phd.fa2017.3. ISBN 978-80-214-5549-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70238
Uložit do Citace PRO