ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. Geospatial Analysis of Exhibition Centers. In: PhD Research Sympozium 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017, s. 61–66 [cit. 2020-05-31]. DOI: 10.13164/phd.fa2017.9. ISBN 978-80-214-5549-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70244
Uložit do Citace PRO