SERENČKO, Igor. Visual Communication in Public Space. In: PhD Research Sympozium 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017, s. 89–94 [cit. 2019-11-12]. DOI: 10.13164/phd.fa2017.13. ISBN 978-80-214-5549-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70248
Uložit do Citace PRO