JELČOVÁ, Denisa. Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch. In: Workshop specifického výzkumu 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017, s. 38-44 [cit. 2020-08-15]. ISBN 978-80-214-5598-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70336
Uložit do Citace PRO