FRYČKA, Marek. Mateřská škola Pampeliška [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70351. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Mastná.
Uložit do Citace PRO