DRAŠAR, Zdeněk. Studie rekonstrukce rybníku Těšík v k.ú. Horní Bory [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2018 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Pavel Menšík.
Uložit do Citace PRO