BEJČEK, Michal. Vyhodnocení lomově-mechanických parametrů betonu po vystavení vysokým teplotám [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70387. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Hana Šimonová.
Uložit do Citace PRO