DRAŠTÍKOVÁ, Lucie. Sportovní centrum [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70403. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tereza Bečkovská.
Uložit do Citace PRO