DORKO, Patrik. Studie rekonstrukce žst. Letovice [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70413. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Miroslava Hruzíková.
Uložit do Citace PRO