DORKO, Patrik. Studie rekonstrukce žst. Letovice [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2018 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70413. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Miroslava Hruzíková.
Uložit do Citace PRO