FALTYS, David. Obytný soubor "Letňanské Zahrady" v Praze - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70447. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Pavel Liška.
Uložit do Citace PRO