HAČKA, Martin. Stavebně technologický projekt rekonstrukce operačních sálů KPRCH Fakultní nemocnice Brno [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70473. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO