SAUER, Vít. Sportovní centrum [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2018 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70480. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Lavický.
Uložit do Citace PRO