SIMANOVÁ, Dominika. Financování developerského projektu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70488. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Gabriela Kocourková.
Uložit do Citace PRO