CHROUSTOVSKÝ, David. Skladovací hala PFM Flexi - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70507. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO