LAČŇÁK, Slavomír. Stavebně technologický projekt administrativní budovy [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70525. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.
Uložit do Citace PRO