ŠILHOVÁ, Kristýna. Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70575. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Nečasová.
Uložit do Citace PRO