KLUČÁKOVÁ, Markéta. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2018 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70581. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Olga Rubinová.
Uložit do Citace PRO