PODŠKUBKA, Martin. Stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70584. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Vlčková.
Uložit do Citace PRO