LE DUC, Duy. Studium adsorpce přirozených organických látek na aktivním uhlí při úpravě pitné vody [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7059. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Petr Dolejš.
Uložit do Citace PRO