KUTTELWASCHEROVÁ, Kristína. Mateřská školka [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2018 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70592. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lukáš Daněk.
Uložit do Citace PRO