RUBER, Lukáš. Nosná železobetonová konstrukce bytového domu [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70611. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce František Girgle.
Uložit do Citace PRO