KLADIVOVÁ, Tereza. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2018 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70613. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vít Hromádka.
Uložit do Citace PRO