VYHNÁLEK, Lukáš. Polyfunkční dům [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2018 [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70641. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miroslav Spáčil.
Uložit do Citace PRO