REITER, Tomáš. Rekonstrukce křižovatky ulic Jeremenkova a Pasteurova v Olomouci [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70656. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.
Uložit do Citace PRO