ŠPAČEK, Luděk. Sportovní centrum [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70694. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petra Berková.
Uložit do Citace PRO