ŠEMBERKOVÁ, Klára. Stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2018 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70781. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO