ŠČERBA, Radek. Automatická montáž a testování klíčků do zapalování automobilů [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2010 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7081. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Lukáš Kahánek.
Uložit do Citace PRO