PRÁŠEK, Martin. Návrh prefabrikované haly CARGO [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70852. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Miloš Zich.
Uložit do Citace PRO